Frontwalker

 

10 miljoner för att göra elkonsumenter mer aktiva

Vinnova ger 10 miljoner till Interactive Institute, Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH för att skapa ett "aktivt hus" i Norra Djurgårdsstaden.

I programmet Aktiva Huset ska ett antal aktörer stuera och utveckla system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska sedan integreras i stadsmiljön – i allt från aktiva flerfamiljshus till olika kommunikation. Projektet har en totalbudget på 21,8 miljoner kronor varav 10 miljoner kommer från Vinnova.

Det "aktiva huset" är en viktig komponent i skapandet av smarta elnät då huset möjliggör för hushållen att bli aktiva i det smarta elnätet och därmed bidrar till mindre miljöpåverkan.
– Om vi ska kunna sänka CO2-utsläppen behövs ett hållbart energisystem med aktiva elkonsumenter. Vi är glada att vi beviljats stöd för att med människan i centrum kunna designa teknik och koncept som kan bli en möjliggörare för den här teknikomställningen, säger Carin Torstensson som är chef för Interactive Institute.